Od 10. prosinca 2018. na snazi je novi "Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave"

Uz suglasnost Upravnog vijeća centra za socijalnu skrb Sinj, v.d. Ravnatelja donosi "Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Sinj"

Pravilnik se može preuzeti OVDJE

Kontakt info

  Centar za socijalnu skrb Sinj
 • Žankova glavica 2
 • 21230 Sinj
 • OIB: 07505873008
  KONTAKT:
 • 021/821-446 - centrala
 • 021/660-241 - računovodstvo
 • 021/660-240 - telefax
  RADNO VRIJEME:
 • Ponedjeljak-Petak od 07.00 do 15.00 sati
 • Stanka za odmor: od 10.00 do 10.30 sati
  PRIJEM STRANAKA:
 • Ponedjeljak, utorak i srijeda od 7,30 do 12.30 sati
 • Četvrtak od 7,30 do 13,30
 • Petkom ne radimo sa strankama
 • Rad na terenu: svaki radni dan