Poziv na dostavu ponude - Nabava i montaža ormara za registratore, arhivskih poličnih regala i arhivskih rolo ormara

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ
Žankova glavica 2, Sinj
KLASA: 406-01/17-02/4
URBROJ: 2175-11-08-17-3
Sinj, 19. svibnja 2017. godine

Poziv na dostavu ponude
Nabava i montaža ormara za registratore, arhivskih poličnih regala i arhivskih rolo ormara
BN -02/2017

Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Centra za socijalnu skrb Sinj, ovaj poziv za dostavu ponude u postupku bagatelne nabave upućuje se na adrese tri gospodarska subjekata i objavljuje se na Internet stranicama naručitelja: www.czss-sinj.hr

Datum objave poziva na internetskim stranicama: 19. svibnja 2017. godine

OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude za za zaštitu osoba i imovine u Centru

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ
Žankova glavica 2, Sinj
KLASA: 406-01/17-02/3
URBROJ: 2175-11-08-17-11
Sinj, 17. svibnja 2017. godine

Na temelju članka 35. stavak 2. Statuta Centraza socijalnu skrb Sinj, i članka 7. stavka 5. Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave a sukladno zapisniku o otvaranju pregledu i ocjeniponuda od 16. svibnja 2017. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Sinj, donosi

O B A V I J E S T
o odabiru najpovoljnije ponude

Kontakt info

  Centar za socijalnu skrb Sinj
 • Žankova glavica 2
 • 21230 Sinj
 • OIB: 07505873008
  KONTAKT:
 • 021/821-446 - centrala
 • 021/660-241 - računovodstvo
 • 021/660-240 - telefax
 • 098/994-3400 - dežurni mobitel
  RADNO VRIJEME:
 • Ponedjeljak-Petak od 07.00 do 15.00 sati
 • Stanka za odmor: od 10.00 do 10.30 sati
  PRIJEM STRANAKA:
 • Ponedjeljak, utorak i srijeda od 7,30 do 12.30 sati
 • Četvrtak od 7,30 do 13,30
 • Petkom ne radimo sa strankama
 • Rad na terenu: svaki radni dan